PREMIATS
1981 - ESCAMILLO
PREMIS SEBASTIÀ GASCH

ESCAMILLO

PREMI SEBASTIÀ GASCH 1981

Per la seva destacada personalitat artística i per la fidelitat al català, dins el music-hall, en moments compromesos.

Premis FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals